Piso e Revestimento

Linha-bianco-semplice
Prisma 45 x 45 PEI 4
Prisma Wihite 30 x 58 - PEI 4
White Gloss 30 x 58 PEI 3